مقدمه

نحوه چینش چند قاب عکس بر روی دیوار

در این مطلب آموزشی به نکاتی که در حین چیدن چند قاب عکس در کنار هم باید به آن توجه داشت صحبت میکنیم در ابتدا پنج نکته اصلی پیرامون انتخاب عکس مناسب برای قاب کردن و سپس به نکاتی درباره چینش قاب های مختلف کنار هم میپردازیم

مشاهده بیشتر