راهنما پاسپارتو

انواع پاسپارتو

لبه تمامی پاسـپارتو های ایزی فریـم به صورت
فارسی بر ( 45 درجه ) برش زده می شوند

راهنمای انتخاب پاسپارتو
تک

پاسپارتو تک، متداول و به صـرفه ترین نوع پاسپارتو است که استفاده از آن، علاوه بر ایجاد زیبایی در تابلو باعث تاکید بیشتر بر روی اثر هنری می شود.
راهنمای انتخاب پاسپارتو
دوبل

این نوع پاسپارتو، از دو پاسپارتو ساده تشکیل شده است و با ایجاد حاشیه ای دو پله با پهنای دلخواه در اطراف اثر، جلوه ای فراتر از یک پاسپارتوی ساده به اثر هنری می بخشد. پاسپارتوی زیرین می تواند همرنگ یا غیرهمرنگ با پاسپارتوی اصلی باشد.
راهنمای انتخاب پاسپارتو
تک همراه با شیار

این پاسپارتو با داشتن شیاری باریک باعث ایجاد کادری ظریف در اطراف پنجره پاسپارتو شده و جلوه بیشتری به اثر هنری می بخشد.
راهنمای انتخاب پاسپارتو
دوبل همراه با شیار

این نوع پاسپارتو با دارا بودن ظرافت و زیبایی مضاعف، جلوه ای دو چندان به اثر هنری می بخشد و مناسب برای آثار نفیس و ارزشمند شما است.
راهنمای انتخاب پاسپارتو
عمیق تک

عمق بیشتر این نوع از پاسپارتوها به دلیل استفاده از مقوای ضخیم تر تاثیر چشمگیری بر جذابیت اثر هنری دارد و همین موضوع آن را مناسب برای استفاده در آثار نمایشگاهی می کند.
راهنمای انتخاب پاسپارتو
عمیق دوبل

اضافه شدن یک پله ی بیشتر به پاسپارتوی عمیق، باعث عمق بیشتر پاسپارتو شده و جلوه ای سه بعدی به اثر هنری می بخشد.
راهنمای انتخاب پاسپارتو
عمیق دوبل همراه با شیار

این سبک متمایز، با دارا بودن جزئیات خاص، چشمگیـرترین و جذاب تریـن نوع پاسپارتو است که بی تردید چشم هـر بیننده ای را به سوی خود جلـب می کند و تاثیر غیـر قابل وصفی بر روی اثر هنری می گذارد.