راهنما اندازه پاسپارتو

برای مثال قصد داریم یک عکس چاپ شده یا یک اثر هنری را که روی کاغذ یا مقوا نقاشی شده، اندازه گیری کنیم و سپس برای آن پاسپارتو و قاب سفارش دهیم. پس مراحل زیر را باید برای اندازه گیری انجام دهیم :
  • ابتدا اثر را روی سطحی صاف قرار می دهیم.
  • به کمک خط کش یا متر فلزی اندازه های دقیق افقی و عمودی اثر را محاسبه و یادداشت می کنیم.
اندازه افقی و عمودی
 • بهتر است این کار را دو بار انجام دهیم تا از دقت اندازه ها اطمینان حاصل کنیم. برای مثال اندازه دقیق این اثر 18سانتیمتر در 24 سانتیمتر است.
  اندازه افقی اثر : 18 سانتیمتر
  اندازه عمودی اثر : 24 سانتیمتر

  حالا اگر بخواهیم برای این اثر هنری قاب و پاسپارتو سفارش دهیم، به روش زیر عمل می کنیم :
  برای اطلاع شما پاسپارتو قطعه ای مقوایی است که به صورت حاشیه ای دور تا دور عکس یا اثر هنری قرار می گیرد و جلوه ای خاص به اثر شما می بخشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره پاسپارتو اینجا را کلیک کنید.
  برای ساخت پاسپارتو، باید ابعاد پنجره پاسپارتو را در قسمت «اندازه» وارد کنیم. پنجره ی پاسپارتو، دریچه ای روی مقوای پاسپارتو است که اثر هنری یا عکس از آن دریچه دیده خواهد شد.
  باید توجه داشته باشیم که برای چسباندن عکس یا اثر هنری به پاسپارتو، لازم است حاشیه ای باریک از اطراف اثر هنری زیر لبه ی پاسپارتو قرار گیرد. با این کار، هم چسباندن اثر به پاسپارتو آسان می شود و هم کادر تمیز و زیبا تری از اثر خواهیم دید. بنابر این ابعاد پنجره ی پاسپارتو باید کمی کوچک تر از ابعاد عکس یا اثر هنری باشد.اندازه پنجره پاسپارتو  
  پیشنهاد ما برای اندازه ی این حاشیه باریک از اثر که زیر لبه پاسپارتو می رود، حد اقل نیم سانتیمتر از هر طرف است.
  پس اندازه هایی که برای برش پاسپارتو، در قسمت « اندازه » قابسازی آنلاین وارد می کنیم باید نیم سانتیمتر از هر طرف اثر هنری کمتر باشد. نیم سانتی متر از هر طرف یعنی یک سانتیمتر در کل اندازه یک ضلع.
  اندازه های دقیق اثر ما 18 در 24 بود.
  اندازه افقی اثر : 18 سانتیمتر
  اندازه عمودی اثر : 24 سانتیمتر
  پس اندازه هایی که برای برش پنجره پاسپارتو باید وارد کنیم این است:
  محاسبه پنجره پاسپارتو
قاب پاسپارتو شده

تصویر قاب شده اثر به همراه پاسپارتو
نقاشی استفاده شده در این آموزش اثر آبرنگ استاد علی اکبر صادقی است.